نحوه ارتباط با مرکز مشاوره


شماره های تماس با مرکز مشاوره :


ساختمان مرکزی :
مسئول مرکز :   55912090
مسئول  پدیرش و امور اداری      55912091 و 55516884
کارشناسان 1 (روانشناس - مددکار اجتماعی)  : 55912096
کارشناسان 2 : 55912093
واحد خانواده : 55912094
پست الکترونیک :  counseling@kashanu.ac.ir
نشانی : بلوار قطب راوندی - دانشگاه کاشان - بعد از نگهبانی ورودی شماره 3


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
شعبه های مرکز مشاوره :
دفتر مشاوره خوابگاه دختران - واقع در خوابگاه مریم (بلوک 8)
دفتر مشاوره خوابگاه پسران - واقع در خوابگاه شهریار ( بلوک 1)
دفتر مشاوره خوابگاه  دخترانه باباخلیل
دفتر مشاوره واحد خواهران - به نشانی کاشان - انتهای خیابان طالقانی - واحد خواهران -
طبقه زیر زمین - تلفن 55444772 داخلی

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۳