اهداف

اهداف کلی مرکز مشاوره دانشجویی:

اهداف مرکز مشاوره دانشجویی به طور کلی پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی و ارتقاء‌ سطح بهداشت و سلامت روان دانشجویان می باشد .


اهداف اختصاصی مرکز مشاوره دانشجویی عبارتند از :

1) ارتقاء سطح دانش و بینش روان شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آنان
. 2) راهنمایی دانشجویان جهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات خود
. 3) راهنمایی دانشجویان در تصمیم گیری آگاهانه ،‌ عاقلانه و حسن انتخاب
. 4) راهنمایی دانشجویان در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی ،‌ شناختی ،‌ تحصیلی ،‌ خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج
5) کمک به دانشجویان به منظور افزایش سازگاری مؤثر با محیط تحصیل و زندگی ، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
. 6) پیشگیری از بروز و شیوع مسایل و مشکلات عاطفی ،‌ رفتاری و توسعه بهداشت روان در بین دانشجویان
7)
ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء‌ روابط میان فردی سالم بین دانشجویان

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۰