معرفی
مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان یک منبع حمایتی برای دانشجویان در حوزه معاونت دانشجویی  مشغول فعالیت می باشد. در این مرکز روان شناسان بالینی ، مشاوران و مددکاران با تجربه در جهت کمک به دانشجویان فعالیت می نمایند. کارشناسان این مرکز،‌تجارب علمی و عملی خود را در جلسات خصوصی با رعایت اصول محرمانه بودن مباحث و در جوی آزاد در اختیار دانشجویان مراجعه کننده قرار می دهند. در نظر داشته باشید که بازگو کردن مشکلات و ناراحتی های شما نزد مشاوران و روان شناسان آگاه می تواند عامل بازدارنده خوبی برای ابتلاء شما به ناراحتی های عاطفی و روانی و مشکلات آموزشی و تحصیلی به حساب آید.

از دیگر فعالیت های این مرکز عبارت است از :

-
برگزار  جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی با هدف توانمند سازی روانی اجتماعی و تحصیلی دانشجویان
- برگزاری همایش های مختلف با موضوعات  متنوع بهداشت روان دانشجویان
- انجام فعالیت های مختلف در خصوص ارتقاء وضعیت تحصیلی دانشجویان دارای افت عملکرد تحصیلی
- ارتباط با اولیاء دانشجویان با هدف جلب مشارکت خانواده ها در جهت پیشگیری از مشکلات دوران دانشجویی


برنامه حضور کارشناسان در مرکز مشاوره و در شعبه های آن
در سال تحصیلی 94-93

 
آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۳۹۳