اجرای طرح همیار مشاوره توسط مرکز مشاوره

۳۱ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۸:۳۵ کد : ۵۵۳۳ اخبار حوزه معاونت دانشجویی
تعداد بازدید:۳۳۱۱
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 طرح همیار مشاوره (مشاوران همسال) را اجرا می نماید
اجرای طرح همیار مشاوره توسط مرکز مشاورهتحقیقات نشان داده است که دانشجویان ساکن خوابکاه نسبت به دانشجویان بومی مشکلات روانشناختی بیشتری را تجربه می کنند. همین امر علاقه مرکز مشاوره به کار در این حوزه با هدف  ارتقاء سلامت روان آنها را بیشتر کرده است لذاتوجه بیشتر به این گروه از دانشجویان همیشه مورد تاکید دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم بوده است بنابر این استفاده از طرح هایی  با رویکرد اجتماع نگر و استفاده از تشکل های دانشجویی داوطلب برای ارتقای سلامت روان دانشجویان به ویژه دانشجویان خوابگاهی بسیار ضروری به نظر می رسد. طرح همیار مشاور یا طرح همیاران سلامت روان بدین منظور برنامه ریزی شده است و اهداف زیر را دنبال می کند :


- استقرار سیاست های اجتماع نگر و فعالیت های اجتماع محور در زمینه سلامت روان
- افزایش مسئولیت پذیری جامعه دانشجویی در قبال سلامت روانی خود
- افزایش مشارکت اجتماعی در پیشگیری ، درمان و ارتقا سلامت روانی
- تحقق عدالت اجتماعی در بهره مندی تمام دانشجویان ار خدمات سلامت روانی
- توانمند سازی افراد جامعه دانشجویی در زمینه مقابله با استرس های زندگی دانشجویی
- ادغام فعالیت های سلامت روانی در زندگی روزمره دانشجویان
- تمرکززدایی در ارایه خدمات مشاوره( ۶ )

نظر شما :